The best Side of email theo ten mien google

Gmail với hệ thống email an toàn, riêng tư, không có quảng cáo dành cho doanh nghiệp của bạn

Đó là một trong những điểm nhấn gây ấn tượng và nói lên sự chuyên nghiệp cho khách hàng của bạn.

Sau khi xác minh thành công  tên miền, bạn cần cấu hình các bản ghi MX (Mail Trade) trong DNS của bạn. Cách cấu hình như sau:

Trang quản trị bao gồm nhiều chức năng khác nhau được chia thành các tab (thẻ), có các thẻ chính sau:

Giao diện hòm thư giống hệt GMail, chức năng cũng tương tự, nhưng địa chỉ email mang tên miền riêng của bạn.

Mỗi ứng dụng đều có một giao diện quản lý khác nhau và một số tính năng cũng khác nhau.

Bản ghi MX của bạn giờ đã được định cấu hình để trỏ đến Google. Có thể mất đến forty eight giờ để các bản ghi MX có hiệu lực.

Sử dụng phần mềm chuyên dụng, những kẻ phát tán thư rác (spammer) có thể gửi hàng loạt thông điệp tới nhiều địa chỉ.

Vậy bây giờ bạn có thể nhận thông tin ngay lập tức của tài khoản email theo tên miền trên tài khoản gmail không?

Đăng ký sử dụng email riêng tốc độ cao tại Minh Distinct - chuyên dịch vụ web hosting, tên miền và VPS tại Việt Nam và Sài Gòn ... Thông tin đăng ký Email theo tên miền

Tổ chức hộp thư đến theo cách phù hợp nhất với bạn. Hộp thư ưu tiên tự động nhận diện thư đến quan trọng và tách chúng từ mọi thứ khác. Theo mặc định, hộp thư đến chia hộp thư đến của bạn thành ba phần: “Quan trọng và chưa đọc”, “gắn sao” và “Mọi thứ khác” Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh phần của riêng mình bằng cách thay đổi các thiết lập hộp thư của bạn…

Nếu bạn không thích ứng dụng webmail này, bạn có thể thay đổi bằng cách nhấp vào trang quản lý người dùng.

Mga.vn has no SSL certificate. email theo ten mien Website browsing might be safer with HTTPS relationship, so we recommend that it ought to be obtained for This web site.

Để tiện lợi cho quá trình đăng nhập, bạn có thể đổi link đăng nhập từ email theo ten mien dạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *